Phần mềm Nhân Sự Tính Lương Online cho doanh nghiệp nhỏ

Đơn giản hóa công việc quản lý nhân viên và tính lương hằng ngày với Tembo Pay. Dùng thử miễn phí 30 ngày.

Bạn có tài khoản rồi? Đăng nhập

Dùng thử miễn phí 30 ngày

Không thẻ tín dụng. Không cam kết.

Cộng sự

Giá

Sử dụng thanh trượt để tính phí hàng tháng:

125,000 VND

125,000 VND
Phí căn bản
30,000 VND
theo nhân viên (10 nhân viên đầu tiên)
25,000 VND
theo nhân viên (từ nhân viên thứ 11)

Hãy trở thành đối tác của Tembo Pay

Liên hệ chúng tôi và cùng hợp tác!