Phần mềm Nhân Sự Tính Lương Online cho doanh nghiệp nhỏ

Đơn giản hóa công việc quản lý nhân viên và tính lương hằng ngày với Tembo Pay.

Bạn có tài khoản rồi? Đăng nhập

Hãy để hệ thống lương Tembo Pay lo lắng thay cho bạn vì

Dùng thử miễn phí 60 ngày.

Không thẻ tín dụng. Không cam kết.

Giá

Sử dụng thanh trượt để tính phí hàng tháng:

125,000 VND

125,000 VND
Phí căn bản
30,000 VND
theo nhân viên (10 nhân viên đầu tiên)
25,000 VND
theo nhân viên (từ nhân viên thứ 11)