Chính sách bảo mật

Quyền và trách nhiệm của bạn được xác định bởi những điều sau đây. Nó rất quan trọng là bạn phải đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân quốc tế Cadena (Tembo-pay.com, chúng tôi, và các điều khoản có ý nghĩa tương tự) sở hữu và vận hành trang web Tembo-pay.com.
Bằng cách truy cập trang web ở trên và các trang liên quan, bạn đồng ý chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng đã được nói đến trong Điều khoản dịch vụ. Tuyên bố sau đây mô tả các quy tắc thực hành quyền riêng tư cho Tembo-pay.com. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư cá nhân và cố gắng thu thập và sử dụng thông tin cá nhân theo cách phù hợp với luật pháp hiện hành. Một số thông tin được cung cấp cho chúng tôi bởi chủ doanh nghiệp, khách hàng, nhà thầu và các bên thứ ba khác có thể được coi là riêng tư hoặc cá nhân. Nếu không có những chi tiết này, chúng tôi sẽ không thể thực hiện công việc của mình và cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân nếu cần thiết cho một trong các chức năng hoặc hoạt động của chúng tôi.

Chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến này bao gồm việc sử dụng trang web Tembo-pay.com, Tất cả thông tin được tiết lộ bởi khách truy cập phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư bảo mật này. Đối với dữ liệu nhận được thông qua các trang web, Tembo-pay.com sẽ tuân thủ các điều sau:

Các loại và các cách sử dụng thông tin

  1. 1.Thỉnh thoảng Tembo-pay.com thu thập thông tin cá nhân của khách truy cập trang web để tăng cường các dịch vụ hiện có hoặc cung cấp các dịch vụ bổ sung. Công ty chỉ thu thập thông tin cần thiết để hiểu khách truy cập theo cách cung cấp tốt hơn các sản phẩm về hệ thống lương và dịch vụ lợi ích nhân viên. Điều này có thể bao gồm thông tin liên lạc như tên, địa chỉ email, số điện thoại và tên công ty và các dữ liệu khác có liên quan.
  2. Tembo-pay.com cũng có thể giám sát các lưu lượng khách hàng và việc sử dụng trang web để giúp lọc lại và cải thiện thiết kế và bố cục của trang web cũng như trải nghiệm người dung một cách tốt hơn. Do đó, Tembo-pay.com tự động theo dõi một số thông tin nhất định về khách truy cập trang web. Thông tin này bao gồm loại trình duyệt của người dùng, URL gần đây nhất và URL tiếp theo mà người dùng truy cập, bất kể các URL này có trên trang web Tembo-pay.com hay không. Tembo-pay.com cũng sẽ theo dõi khách truy cập địa chỉ IP. Tembo-pay.com sử dụng thông tin này để, trong số những điều khác, xác định xu hướng nhân khẩu học rằng có thể được sử dụng để cung cấp thông tin phù hợp với sở thích của người dùng.
  3. Bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web đều được Tembo-pay.com sử dụng độc quyền trừ khi có ghi chú khác trên trang web. Tembo-pay.com không cung cấp thông tin này cho các bên thứ ba để buôn bán hoặc thuê thông tin cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
  4. Tembo-pay.com không thu thập địa chỉ email mà không có khách tự động truy cập trang web cung cấp thông tin cho chúng tôi (thường thông qua thông tin trực tuyến hoặc mẫu yêu cầu demo, mẫu yêu cầu có xác nhận thẩm quyền và các mẫu, khảo sát của trang web khác). Tembo-pay.com sẽ sử dụng định kỳ thông tin liên hệ đó để gửi e-mail cho khách truy cập hoặc các thông tin liên lạc khác cho mục đích bán hàng, dịch vụ, hỗ trợ và tiếp thị. Khách truy cập không muốn nhận e-mail tiếp thị từ Tembo-pay.com trong tương lai có thể từ chối nhận các thông tin này bằng cách làm theo các hướng dẫn được đính kèm trong mỗi thông tin.

Các liên kết

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác và các trang web của bên thứ ba có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các doanh nghiệp khác hoặc nội dung của các trang web được liên kết với trang web của chúng tôi. Tembo-pay.com khuyến khích người dùng cảnh giác khi họ rời khỏi trang web và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của một hoặc mỗi trang web thu thập thông tin cá nhân có thể nhận dạng được.

Bảo mật thông tin

  1. Tembo-pay.com nỗ lực duy trì các biện pháp bảo vệ phù hợp và bảo mật vật lý, thủ tục và kỹ thuật đầy đủ đối với các văn phòng và cơ sở lưu trữ thông tin của chúng tôi để ngăn chặn mọi truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi thông tin cá nhân. Các biện pháp bảo vệ bao gồm bảo vệ vật lý bằng cách sử dụng tủ khóa và các biện pháp công nghệ bằng cách truy cập an toàn và mã hóa. Nhân viên của Tembo-pay.com được phép truy cập thông tin cá nhân chỉ dựa trên nhu cầu của họ để xử lý thông tin vì lý do mà họ đã nhận được. Các biện pháp bảo vệ được đưa ra để đảm bảo rằng thông tin không được tiết lộ hoặc chia sẻ rộng rãi hơn mức cần thiết để đạt được mục đích mà nó thu thập. Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin này được duy trì và để ngăn chặn thông tin bị mất hoặc bị phá hủy.
  2. Để đảm bảo tính toàn vẹn và riêng tư của thông tin cá nhân và thông tin thẻ tín dụng mà bạn đưa cho chúng tôi qua Internet khi bạn thực hiện giao dịch trực tuyến, Tembo-pay.com sẽ nhận được “một lớp bảo mật máy chủ “(SSL). Tất cả thông tin được thu thập trong một trang bảo mật được mã hóa trong khi được truyền đến máy chủ bảo mật Tembo-pay.com. Máy chủ được bảo vệ bởi một bức tường lửa được cập nhật thường xuyên khi các ráp nối và sửa lỗi mới được phát hành.

Thay đổi/ lựa chọn thông báo chính sách bảo mật

Tembo-pay.com có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của Chính sách này bất cứ lúc nào. Tất cả các thay đổi sẽ được đăng trên trang này để thông báo cho người dùng của chúng tôi những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong mọi trường hợp, nếu có, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó. Chúng tôi có thể gửi email nhắc nhở định kỳ về các thông báo và điều kiện của chúng tôi, trừ khi bạn đã được chúng tôi hướng dẫn không cần phải, nhưng bạn nên thường xuyên kiểm tra Tembo-pay.com để xem các thay đổi gần đây. Trừ khi có quy định khác, thông báo bảo mật hiện tại của chúng tôi được áp dụng cho tất cả thông tin liên quan đến bạn và tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không thay đổi các chính sách và thủ tục nghiêm trọng của mình để dẫn đến thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ bị bảo mật kém đi mà không có sự đồng ý của người dùng bị ảnh hưởng.

Từ chối trách nhiệm pháp lý

Tembo-pay.com có thể tiết lộ Thông tin cá nhân khi được yêu cầu theo luật định hoặc tin chắc rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ các sắc lệnh của pháp luật, tuân thủ các quy định pháp lý, thực thi các điều khoản sử dụng của trang web Tembo-pay. com, thực hiện sự đồng thuận giữa Tembo-pay.com và các khách hàng hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Tembo-pay.com, người dùng và công chúng.

Liên hệ với Tembo-pay.com

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách quyền riêng tư này, thủ tục của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng gửi thư tới support@tembo-pay.com

Tòa nhà Fonterra, 38/6N Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - ĐT: +84 (0)9 0251 2769